HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.
0 phiếu
7 lượt xem
đã hỏi trong Cuộc sống - Giải trí bởi (300 điểm)
Product Name: Single head garlic
Product ingredients: garlic
Eat: Ready to eat
Taste: soft musk sweet, no garlic
Storage method: Store at room temperature (bathroom is better)
What is black garlic?
Black garlic, also known as black garlic, fermented black garlic, black garlic, is made from fresh raw garlic, and the skin is fermented in a high-temperature and high-humidity fermentation tank for 90 days to make it naturally fermented. The main ingredient of garlic in garlic is allicin, a combination of allicin and vitamin B1 called garlic thiamine; at the same time, the organic sulphide called serotonin in garlic can activate cells and help vitamin B1 to sugar. Conversion into energy. After heating allicin at 25-100 ℃, a sulfur compound (having a characteristic of solubilized fats and oils) called garlicene (ajoene) is produced, which controls blood sugar and converts the sugar into a larger energy source.wholesale Black Garlic
website:http://www.sdrcfood.com/garlic-products/black-garlic/

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 trả lời 3 lượt xem
+1 phiếu
2 trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
0 trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 7 trong Cuộc sống - Giải trí bởi astao311 (300 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 1 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 7 trong Cuộc sống - Giải trí bởi tidalcha (280 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 7 trong Cuộc sống - Giải trí bởi hesing (300 điểm)

4.2k câu hỏi

4.3k trả lời

1.9k bình luận

21.9k thành viên

Thành viên tích cực
Trong tháng:
  1. kuykukkk - 10 +
  2. diecha - 10 +
  3. gdfgjr8 - 9 +
  4. jndjwu74 - 9 +
Diễn đàn đô thị Văn Phú

Danh hiệu gần đây

Popular Question
- hnfgh5467 -
Notable Question
- nguyenbaotran -
Notable Question
- hnfgh5467 -
Notable Question
- thuhien -
Notable Question
- cobebandiem -
Notable Question
- hoangvanba -
11 Online
0 thành viên và 11 khách
Tổng truy cập
2484289
...