HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.
0 phiếu
9 lượt xem
đã hỏi trong Cuộc sống - Giải trí bởi (300 điểm)
When the owner delivers the goods to our warehouse, we will take pictures of your goods, make sure that your goods have been safely stored and stored well, The loading container and confirm the money intact, no deformation, no crack, no water, no oil, no smell, supervision of loading the workers the right to place the goods, reasonable arrangement of the space in the cabinet, to ensure the goods neatly ordered (with maximum use of space, the arrangement of goods firm collapsed in principle),Taking pictures of goods in storage to provide evidence for the safe placement of the goods to ensure that the goods are in a reasonable position in our warehouse .CARGOES-PACKING OR UNPACKING website:http://www.ytdlogisticsgroup.com/warehousing/cargoes-packing-or-unpacking/

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 9 trong Cuộc sống - Giải trí bởi constttt (260 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 8 trong Khác bởi jndjwu74 (280 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9 trong Hỏi xoáy - Đáp xoay bởi enkja8lw (280 điểm)

4.4k câu hỏi

4.3k trả lời

3k bình luận

34.1k thành viên

Thành viên tích cực
Trong tháng:
  Diễn đàn đô thị Văn Phú

  Danh hiệu gần đây

  Notable Question
  - vuvantue -
  Notable Question
  - gdsxgf456 -
  Notable Question
  - trungthanh33 -
  Notable Question
  - dichvudt -
  Popular Question
  - sakura -
  Notable Question
  - beembeem -
  7 Online
  0 thành viên và 7 khách
  Tổng truy cập
  2693938
  ...