HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.
0 phiếu
4 lượt xem
đã hỏi trong Cuộc sống - Giải trí bởi (300 điểm)
Key Features
鈼廐igh birefringence, short beat length
鈮?3mm
鈼廍xcellent polarization maintaining property
鈼廋rosstalk
鈮?30dB/100m
鈼廘ow attenuation
鈮?0.6dB/km
鈼廘ow bending-induced attenuation
鈼廡ight geometric tolerance
鈼廌ual-layer, UV-Acrylate coating
鈼廐igh environmental stability and reliability
Applications
鈼廎iber Optic Gyroscopes
鈼廝olarization sensitive components
鈼廎used-tapered polarization maintaining coupler
鈼廝olarization-based sensors
鈼廐igh bit rate transmission laser pigtail
鈼廐igh speed modulator pigtail
High Performance Panda-type Polarization Maintaining Fiber Designed for Fiber Optic Gyros
The Panda-type Polarization Maintaining Fiber (PMF) is specially designed for fiber optics gyros and polarization sensitive components. The PMF is manufactured through the high precision MCVD or PCVD process, and has the characteristics of exceptional birefringence, low attenuation, precise refractive index profiles, extremely tight tolerances, good geometric symmetry and longitudinal uniformity. With dual-layer, UV-cured acrylate coatings, the PMF provides exceptional attenuation and crosstalk stability over the full temperature range of -50鈩?to +85鈩?
Exceptional Technology
The PMF incorporates two identical stress areas to create differential stresses across the fiber core. Light travels along each axis at different velocities due to stress-induced birefringence. Crosstalk between the two axes (fast and slow) is highly suppressed by the uniformity of the fiber materials and geometry. Therefore, polarized light launched into either of the axes remains polarized as it guided.

Polarization maintaining fiber can be used for fiber coil, fiber optic gyros, and other polarization sensitive components. The PM fiber has the characteristics of low attenuation, excellent birefringence, high environmental stability and reliability, which meet different requirements of customers.
Polarization Maintaining Fiber
Fiber TypePMF13_80/165PMF15_80/165
Optical Properties
Operating Wavelength1310nm1550nm
Cut-off Wavelength1100nm to 1290nm1290nm to 1520nm
Mode Field Diameter 6.0卤0.5渭m6.5卤0.5渭m
Attenuation鈮?.6dB/km鈮?.5dB/km
Beat Length鈮?.5mm鈮?.0mm
Cross Talk 鈮?30dB鈮?30dB
Geometric Properties
Cladding Diameter 80卤1渭m
Coating Diameter 165卤3渭m
Core/Cladding Offsite 鈮?.0渭m
Fiber Structure
Fiber PhotomicrographPanda PM Fiber manufacturers
website:http://www.liocrebif.com/fiber-optic-gyroscope-components/panda-pm-fiber/

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 8 trong Cuộc sống - Giải trí bởi diecha (300 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 27 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2019 trong Cuộc sống - Giải trí bởi d107zx (300 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2018 trong Cuộc sống - Giải trí bởi adswer3 (220 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 10, 2018 trong Cuộc sống - Giải trí bởi ranxin (300 điểm)

4.4k câu hỏi

4.3k trả lời

2.6k bình luận

31.2k thành viên

Thành viên tích cực
Trong tháng:
  1. playtttt - 10 +
  2. sin35am - 10 +
  3. ppdd930 - 10 +
  4. astao344 - 10 +
  5. sin44am - 9 +
  6. enkja8lw - 9 +
Diễn đàn đô thị Văn Phú

Danh hiệu gần đây

Popular Question
- dichvudt -
Notable Question
- miumiupp -
Photogenic
- selfotronik -
Autobiographer
- selfotronik -
Popular Question
- hoangha -
Popular Question
- xuka94 -
15 Online
0 thành viên và 15 khách
Tổng truy cập
2609912
...