HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.
0 phiếu
4 lượt xem
đã hỏi trong Cuộc sống - Giải trí bởi (280 điểm)
In daily cleaning, whether it washing by hand or by machine , there will always be a lot of foam after adding washing liquid.The main ingredients of laundry detergent are anionic surfactant and some non-ionic surfactant. This kind of surfactant has good permeability and good performance for deep washing of fiber, but its disadvantage is easy to produce foams .When washing clothes in large laundry factories, if there is rich foam, it is difficult to remove the stains on the clothes, and some foam remains in the clothes, making the clothes not clean, at this time, it is necessary to use detergent defoamer
Liquid antifoam S930 is a kind of high solid content silicone based defoamer,no adverse side effect ,no irritating odor,in can be used after dilution.
Liquid defoaming agent P924 Good anti-foaming and high shear resistance, rapid defoaming and lasting anti-foaming performance without floating oil,no demulsification,Adding to transparent detergent does not affect the appearance of detergentDefoamer For Detergent & Daily Chemical manufacturers
website:http://www.gs-defoamer.com/defoamer-for-detergent-daily-chemical/

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 8 trong Cuộc sống - Giải trí bởi kuykukkk (300 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 trả lời 16 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6 trong Cuộc sống - Giải trí bởi hxkszz123 (300 điểm)
0 phiếu
0 trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9 trong Hỏi xoáy - Đáp xoay bởi enkja8lw (280 điểm)

4.4k câu hỏi

4.3k trả lời

2.6k bình luận

31.2k thành viên

Thành viên tích cực
Trong tháng:
  1. playtttt - 10 +
  2. sin35am - 10 +
  3. ppdd930 - 10 +
  4. astao344 - 10 +
  5. sin44am - 9 +
  6. enkja8lw - 9 +
Diễn đàn đô thị Văn Phú

Danh hiệu gần đây

Popular Question
- dichvudt -
Notable Question
- miumiupp -
Photogenic
- selfotronik -
Autobiographer
- selfotronik -
Popular Question
- hoangha -
Popular Question
- xuka94 -
10 Online
0 thành viên và 10 khách
Tổng truy cập
2609726
...