HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.
0 phiếu
33 lượt xem
đã hỏi trong Khác bởi

Cho biểu đồ:

1623421292947.png


(Số liệu theo Niên giám thông kê Việt Nam 2019, NXB Thông kê, 2020)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sự thay đổi GDP của Philipines và Thái Lan từ năm 2010 đến năm 2018?
A. GDP của Thái Lan và Philipin tăng không ổn định.
B. Giá trị GDP của Thái Lan tăng trưởng không ổn định.
C. Quy mô GDP của Philipin lớn hơn so với Thái Lan.
D. GDP của Thái Lan tăng nhanh hơn so với Philipin.

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

5.1k câu hỏi

4.4k trả lời

4.2k bình luận

108k thành viên

Thành viên tích cực
Trong tháng:
  1. HienAnh - 2 +
  2. onlaynclubYxik - 1 +
  3. HangAnTran - 1 +
  4. tranthuthuy - 1 +
  5. ngothanhhai - 1 +
Diễn đàn đô thị Văn Phú

Danh hiệu gần đây

Old-Timer
- HeribertoClu -
Notable Question
- ngockhanh1990 -
Notable Question
- playtttt -
Autobiographer
- sugarmillhicks -
Popular Question
- dichvudt -
Notable Question
- giangnguyen -
49 Online
13 thành viên và 36 khách
Tổng truy cập
3694667
...