HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên TKID

Thành viên được: 6 năm (since 10 Tháng 10, 2014)
Quyền hạn: Super Administrator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Sửa bài viết âm thầm
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Xem ai đã bỏ phiếu hoặc báo cáo vi phạm
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Đóng bình chọn
Xóa bình chọn
Họ và tên: Đặng Anh Tuấn
Vị trí: Hà Nội
Website: http://tuanphong.net
Về:

Hoạt động của TKID

Điểm: 16,860 điểm (hạng #1)
Các câu hỏi: 68 (trong đó có 10 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 88 (có 32 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 98 câu hỏi, 73 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 169 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Tường của TKID

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

Asker x 1
Answerer x 1
Voter x 1
Gifted x 1
1000 Club x 1
Dedicated x 1
Editor x 1
Visitor x 1
Reader x 1
Notable Question x 53
Regular x 1
Grateful x 1

Hạng bạc

Wise x 1
5,000 Club x 1
Lecturer x 1
Avid Voter x 1
Questioner x 1
Popular Question x 32
Old-Timer x 1
Trouper x 1
Avid Reader x 1

Hạng vàng

Famous Question x 13
Veteran x 1
Ancestor x 1
Enlightened x 1
...