HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên bacsibinh

Thành viên được: 6 năm (since 25 Tháng 10, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của bacsibinh

Điểm: 2,090 điểm (hạng #17)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 36 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 11 câu hỏi, 0 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 11 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của bacsibinh

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

1000 Club x 1
Answerer x 1
Regular x 1
Visitor x 1

Hạng bạc

Old-Timer x 1

Hạng vàng

Ancestor x 1
...