HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên banoixinhdep

Thành viên được: 4 năm (since 8 Tháng 5, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của banoixinhdep

Điểm: 370 điểm (hạng #177)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của banoixinhdep

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

Regular x 1
Notable Question x 2

Hạng bạc

Old-Timer x 1

Hạng vàng

Ancestor x 1
...