HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên ducanh2007

Thành viên được: 2 năm (since 30 Tháng 7, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nobita - Kun
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của ducanh2007

Điểm: 14,760 điểm (hạng #2)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 45 (có 40 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 13 câu hỏi, 0 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 13 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 31 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của ducanh2007

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

1000 Club x 1
Photogenic x 1
Gifted x 1
Answerer x 1
Notable Question x 1

Hạng bạc

Wise x 1
5,000 Club x 1

Hạng vàng

Enlightened x 1
...