HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên lythong89

Thành viên được: 4 năm (since 10 Tháng 4, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của lythong89

Điểm: 440 điểm (hạng #143)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 5 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của lythong89

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

Regular x 1
Notable Question x 3

Hạng bạc

Old-Timer x 1
Popular Question x 2

Hạng vàng

Ancestor x 1
...