HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên sakura

Thành viên được: 6 năm (since 18 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của sakura

Điểm: 2,760 điểm (hạng #14)
Các câu hỏi: 36
Các câu trả lời: 20 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 2 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của sakura

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

1000 Club x 1
Asker x 1
Regular x 1
Notable Question x 28
Visitor x 1

Hạng bạc

Old-Timer x 1
Popular Question x 15

Hạng vàng

Famous Question x 5
...