HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên trungthanh33

Thành viên được: 2 năm (since 15 Tháng 6, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của trungthanh33

Điểm: 860 điểm (hạng #51)
Các câu hỏi: 19
Các câu trả lời: 8
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 2 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Tường của trungthanh33

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

Regular x 1
Notable Question x 1

Hạng bạc

Old-Timer x 1

Hạng vàng

Ancestor x 1
...