HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên truonggiang29

Thành viên được: 6 năm (since 10 Tháng 4, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của truonggiang29

Điểm: 590 điểm (hạng #94)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 8
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 7 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của truonggiang29

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

Regular x 1
Visitor x 1
Notable Question x 2

Hạng bạc

Old-Timer x 1
Popular Question x 1

Hạng vàng

Ancestor x 1
...