HOIDAPNHANH.ORG là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ các thành viên khác của cộng đồng.

Thành viên xuka94

Thành viên được: 2 năm
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của xuka94

Điểm: 420 điểm (hạng #143)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 9 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Tường của xuka94

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để có thể viết bài lên tường.

Danh hiệu

Hạng đồng

Regular x 1
Notable Question x 3

Hạng bạc

Old-Timer x 1
Popular Question x 1

Hạng vàng

Ancestor x 1
...